menu.html


1. ดำเนินกิจกรรม “โครงการสำรวจเรือคราม” อดีตเรือรบหลวงของไทย ที่ถูกนำไปวางลงที่พื้นทะเลบริเวณเกาะไผ่ เมืองพัทยา โดยมีตัวแทนของ SOS บริษัทพาโนราม่า กองทัพเรือ และเมืองพัทยา ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2546 ผลการสำรวจได้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อสมาชิก และผู้อ่านกระดานข่าวของ SOS และเสนอต่อกองทัพเรือเพื่อทราบ (จำนวนผู้ร่วมดำเนินงาน 12 คน)

2. ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกปะการังฯ ของชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ สพ.ทร.” เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2546 (จำนวนผู้ร่วมงานในส่วนของ SOS 15 คน)

3. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะในทะเลครั้งที่ 1 บริเวณเกาะล้าน และเกาะสาก” เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2546 (จำนวนผู้ร่วมงาน 20 คน)

4. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2546ซึ่งนอกจากปล่อยหอยมือเสือแล้ว สมาชิกยังได้ดำเนินการเก็บขยะใต้ทะเล และตัดอวนที่บริเวณเกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม เกาะร้านเป็ด และเกาะร้านไก่ โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้จัดหาหอยมือเสือ 1,000 ตัว และชุมพรคาบาน่าอนุเคราะห์ที่พักและเรือในราคาพิเศษ และส่งทีมงานเข้าร่วมงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน)

5. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การฟื้นฟูแนวปะการัง" จัดโดย อาจารย์ ดร. สุรพล สุดารา ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 13 มิถุนายน 2546 (ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก SOS 3 คน)

6. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะในทะเลครั้งที่ 2 บริเวณเกาะล้าน และเกาะสาก" เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2546 (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน)

7. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2546 ที่หินแพ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร ซึ่งนอกจากปล่อยหอยมือเสือแล้ว สมาชิกยังได้ดำเนินการสำรวจและตรวจนับหอยมือเสือที่นำไปปล่อยไว้ครั้งแรก เก็บขยะใต้ทะเล และตัดอวนที่บริเวณ เกาะง่ามน้อย เกาะร้านเป็ด และเกาะร้านไก่ โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้จัดหาหอยมือเสือ 300 ตัว และชุมพรคาบาน่า อนุเคราะห์ที่พัก และเรือในราคาพิเศษ และส่งทีมงานเข้าร่วมงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 34 คน)

8. ร่วมแสดงภาพชีวิตสัตว์ทะเลในรูปของโปสเตอร์และภาพวิดิทัศน์ในงานแถลงข่าว "โครงการร่วมรักษ์ทะเลไทย" จัดโดย ททท. มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และ www.talaythai.com เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ที่ลานเอนกประสงค์ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล๊กซ์

9. ดำเนิน " โครงการ SOS แต้มยิ้ม ครั้งที่ 1" ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า"โครงการพาน้องหนูไปดูนีโม"โดย การพาเด็กนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิเด็ก จำนวน 26 คน และครูผู้ดูแล 5 คน เข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Finding Nemo ที่โรงภาพยนตร์ EGV เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนอาหารกลางวัน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อุปกรณ์การเรียน การกีฬา ขนมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546

10.ดำเนิน "โครงการ SOS แต้มยิ้ม ครั้งที่ 2" ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า "โครงการบ้านอุ่นรัก" โดยการนำอุปกรณ์การเรียน การกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และเงินสด ไปบริจาคให้กับ "บ้านอุ่นรัก" ซึ่งเป็นบ้านเด็กกำพร้า ที่อำเภอสังขละบุรี จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2546

11. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะในทะเลครั้งที่ 3" บริเวณเกาะริ้น เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยขน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษา 72 ปี ที่ชาวไทยจะร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านกันตลอดทั้งปี และเพื่อให้ สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง วันดำเนินการคือ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2547 (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน)

12. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547 ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าเกาะไผ่ พัทยา โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยมาปล่อยจำนวน 1,000 ตัว และส่งทีมงาน เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 48 คน)

13. ร่วมดำเนินโครงการปล่อยหอยมือเสือ ในงาน "เปิดโลกทะเลชุมพร 47 " หอยที่ปล่อยมีจำนวน 720 ตัว ดำเนินการปล่อยบริเวณหมู่เกาะง่ามใหญ่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 (ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน)

14. ดำเนินการออกบูธแสดงผลงานและนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือสมาชิก ในงาน "Thailand Travel Expo & Thailand Dive Expo 2004" โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การออกบูธจาก NCC Management and Development ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (โดยคุณพิธาน ผลนิวาศ แห่ง Wahoo Diving เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน) และ บริษัท Epson (Thailand) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งบูธและพิมพ์ภาพ ที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการ และการถ่ายภาพให้ผู้เข้าชมงาน (คุณ ประสิทธิ์ จันเสรีกร แห่ง Thailand Scuba Diver เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน) ในระหว่างวันที่ 6 -9 พฤษภาคม 2547

15. ดำเนินการ "โครงการตรวจเยี่ยมหอยมือเสือและสำรวจพื้นที่ปล่อยหอยมือเสือ" บริเวณเกาะไผ่ พัทยา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2547 (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน)

16. ร่วมกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือและกุ้งทะเล" ที่จัดโดยอุทยานแห่งชาติหาดวนกร และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนหอยที่ปล่อยทั้งหมด 500 ตัว และกุ้งจำนวน 200,000 ตัว งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยหอย ฯ ในนาม SOS มีจำนวน16 คน)

17. ร่วมกิจกรรม "โครงการเก็บขยะใต้ทะเล อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์" บริเวณเกาะจาน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2547 (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯในนามของ SOSมีจำนวน10 คน)

18.ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2547 ที่เกาะง่ามใหญ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร ซึ่งนอกจากปล่อยหอยมือเสือแล้ว สมาชิกยังได้ดำเนินการสำรวจและตรวจนับหอยมือเสือที่นำไปปล่อยไว้ที่เกาะง่ามน้อย เก็บขยะใต้ทะเล และตัดอวน ที่บริเวณเกาะง่ามน้อย และ หินหลักง่าม โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้จัดหาหอยมือเสือ 1,000 ตัว และชุมพรคาบาน่าอนุเคราะห์ที่พัก และเรือในราคาพิเศษ และส่งทีมงานเข้าร่วมงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน)

19. ดำเนินกิจกรรม "โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล ครั้งที่ 1" ที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2547 เพื่อให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ โดยเฉพาะทางทะเล อันจะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ทางทะเล เพื่อให้เกิดความรู้สึกรัก และดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้กับเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 15 คน และบุตรเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อีก 7 คน เพื่อให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ โดยเฉพาะทางทะเล อันจะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ทางทะเล เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักและพร้อมจะดูแลรักษาทะเลแล ะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (รวมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน)

20. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าเกาะไผ่ พัทยา โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยมาปล่อยจำนวน 1,000 ตัว และส่งทีมงานเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 23 คน)

21. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 6" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าเกาะไผ่ พัทยา โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยมาปล่อยจำนวน 2,000 ตัว และส่งทีมงานเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 43 คน)

22. ดำเนินกิจกรรม "โครงการธารน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยสึนามิ" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 เริ่มประกาศขอรับบริจาคเงินเพื่อบริจาคให้ผู้ประสบภัยสึนามิ และรวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิก SOS ได้เป็นจำนวนเงิน35,200.- บาท โดยส่งผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548

23. เข้าร่วมงานกับกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ พังงาและที่อื่นๆ ทำการสำรวจความเสียหาย ของแนวปะการังอันเนื่องมาจากเหตุการณ์สึนามิที่บริเวณเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ และหมู่เกาะสิมิลัน และทำกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งได้แก่การพลิกฟื้นคืนชีวิต ให้กับปะการังและกัลปังหา รวมทั้งการเก็บขยะที่เป็นผลเนื่องจากสึนามิที่บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน โดยมีนักวิชาการด้านชีววิทยาทางทะเล จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นพี่เลี้ยงและดูแลควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ การปฏิบัติงานต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2548 จนถึงปัจจุบัน

24. ดำเนินกิจกรรม "โครงการพาน้องน้อยหอยมือเสือลงทะเลอันดามัน" ที่ บริเวณเกาะต่างๆในเขตจังหวัดกระบี่ และพังงา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อันดามันมาปล่อยจำนวน 50 ตัว และส่งทีมงานเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 5 คน)

25. เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ที่จัดให้มีขึ้นโดย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการเล่นเ กมส์ที่สนุกสนาน มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมปลายทั้งชาย - หญิง จากโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ 3 แห่งจำนวนรวม 40 คน มาร่วมเข้าค่าย และ SOS ส่งตัวแทน 5 คน ไปร่วมเป็นพี่เลี้ยง และวิทยากร

26. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 " เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าเกาะไผ่ พัทยา โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยมาปล่อยจำนวน 1,000 ตัว และส่งทีมงานเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย (จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 42 คน)

27. ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย" โดยการนำของหัวหน้าศูนย์ฯ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาและจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนของ SOS ต่อไปในอนาคต (ผู้ร่วมกิจกรรมในส่วนของ SOS จำนวน 3 คน)

28. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวน ที่จังหวัดชุมพร" ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะล เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2548 โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยมาปล่อยจำนวน 500 ตัว และ เรือโชคศุลี คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ รวมทั้งส่งเจ้าที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมอาสาสมัครนักดำ น้ำอีก 15 คน

29. ร่วมกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์ปลาการ์ตูนสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล" ที่บริเวณเกาะลันตาและเกาะห้าใหญ่ ซึ่งจัดโดยสมาคมพลังสตรีศรีสยาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ กรมประมง และจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (ผู้ร่วมกิจกรรมในส่วนของ SOS จำนวน 5 คน)

30. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวน ในทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 11 - 16 มกราคม 2549 โดยได้รับหอยมือเสือสายพันธุ์อันดามัน 200 ตัวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝํง ประจวบคีรีขันธ์ เพาะพันธุ์และส่งไปอนุบาลที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางท ะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ภูเก็ต เพื่อนำไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ และดำเนินการเก็บขยะและตัดอวน ซึ่งเรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะ ในการเดินทาง ได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าที่อุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่เรือโชคศุลี ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานพร้อมอาสาสมัครนักดำน้ำของ SOS อีก 15 คน

31. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ ตัดอวน เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ในการดำเนินการ มีการติดป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 130 ตัว มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 25 คน

32. ดำเนินกิจกรรม "โครงการกู้ชีวิตหอยมือเสือ ที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2549 ได้มีการย้ายหอยฯที่ใกล้จะจมทราย ออกไปอยู่ในแนวเขตปะการัง และย้ายหอยที่อยู่ติดกันมากเกินไป หรืออยู่ในสถานที่เสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 15 คน

33. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยปลาการ์ตูน / ม้าน้ำ และปลูกป่าชายเลน ที่ จ.กระบี่" เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2549 โดยได้ปล่อยปลาการ์ตูน 200 ตัว และม้าน้ำ 20 ตัว ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และปลูกกล้าไม้โกงกางจำนวน 1,600 ต้น ที่เพาะพันธุ์โดย สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแดง กระบี่) มีสมาชิก SOS อาสาสมัครนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยราชการเข้าร่วมโครงการ รวม 40 คน

34. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวนที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2549 ในการดำเนินการ มีการติดป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 100 ตัว โดยเปลี่ยนหมายเลขที่ติดไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ทั้งหมด ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 22 คน

35. ดำเนินกิจกรรม "โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลนและปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2549 ในการนี้ ได้ดำเนินการปลูกต้นลำพู จำนวน 99 ต้น โดยมีสมาชิก SOS พร้อมครอบครัว พี่น้อง เพือนฝูง และนักศึกษา ม.ส.ธ.จาก จ.นครปฐม รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการ

36. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ปล่อยหอยมือเสือ ณ. บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร และเกาะร้านเป็ด - ร้านไก่" เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2549 ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง เป็นผู้จัดหอยมือเสือสายพันธุ์อ่าวไทยจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาปล่อย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ 2 (ชุมพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สังกัดสถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเรือเร็วมาร่วมปฏิบัติงานกับสมา ชิก SOS จำนวน 24 คน

37. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวนที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เดือนตุลาคม 2549 ในการดำเนินการ มีการติดป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 100 ตัว โดยเปลี่ยนหมายเลขที่ติดไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ทั้งหมด ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 14 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งอีก 3 คน

38. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยปลาการ์ตูน / ปลาหูช้าง และปลูกป่าชายเลน ที่ กระบี่ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2549 โดยได้ปล่อยปลาการ์ตูน 200 ตัว และปลาหูช้าง 100 ตัว ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ และปลูกกล้าไม้ชายเลนจำนวน 2,652 ต้น ที่เพาะพันธุ์โดยชาวบ้านหมู่ที่2 ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ มีสมาชิก SOS อาสาสมัครนานาชาติ และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการรวม 40 คน

39. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวนที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม 2550 ในการดำเนินการสำรวจและวัดขนาดหอยมือเสือที่มีการติด ป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 100 ตัว ที่ติดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2549 และทำการย้ายหอยมือเสือที่กำลังจะจมทรายหรือถูกปะการังปกคลุม ไปอยู่ในที่ที่มั่นคงและปลอดภัย ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 16 คน

40. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อปกปักรักษาแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 โดยทาง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร , น้องแหม่ม, น้องแป๊ะ และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 ได้จัดหากล้าไม้โกงกางจำนวน 1,000 ต้น มาให้สมาชิก SOS และญาติมิตรรวม 40 คนทำการปลูกที่บ้านโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ใหญ่สมชาย ดวงล้อมจันทร์ แกนนำอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งโคกขาม-พันท้าย และครอบครัว รวมทั้งอาจารย์ประสาน เอี่ยมวิจารณ์ จากโรงเรียน พันท้ายนรสิงห์ มาให้ความรู้และประสานงานอำนวย

41. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวน ในทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2550 โดยได้รับหอยมือเสือสายพันธุ์อันดามัน 200 ตัวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝํง ประจวบคีรีขันธ์ เพาะพันธุ์และส่งไปอนุบาลที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางท ะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ภูเก็ต เพื่อนำไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ดำเนินการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือที่นำไปปล่อยที่หมู่เกาะสุรินทร์ และดำเนินการเก็บขยะ - ตัดอวน ซึ่งเรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าที่อุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่เรือโชคศุลีได้เข้าร่วมปฏิบัติงานพร้อมอาสาสมัครนักดำน้ำของ SOS อีก 23 คน

42. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวนที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 ในการดำเนินการสำรวจและวัดขนาดหอยมือเสือที่มีการติด ป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 100 ตัว ที่ติดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2549 และทำการย้ายหอยมือเสือที่กำลังจะจมทรายหรือถูกปะการังปกคลุม ไปอยู่ในที่ที่มั่นคงและปลอดภัย ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 22 คน

43. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะและ ตัดอวน ที่ เกาะเต่าและบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร และเกาะร้านเป็ด - ร้านไก่" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550 ในการนี้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชุมพร) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สังกัดสถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเรือเร็วมาร่วมปฏิบัติงานกับสมา ชิก SOS จำนวน 28 คน

44. ดำเนินกิจกรรม "โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ และตัดอวนที่เกาะไผ่ พัทยา" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 ในการดำเนินการสำรวจและวัดขนาดหอยมือเสือที่มีการติด ป้ายหมายเลขหอยฯเพื่อศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตจำนวน 100 ตัว ที่ติดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2549 และทำการย้ายหอยมือเสือที่กำลังจะจมทรายหรือถูกปะการังปกคลุม ไปอยู่ในที่ที่มั่นคงและปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ตัดอวนที่คลุมอยู่บนยอดเสากระโดงเรือ ครามออกได้บางส่วน ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 16 คน

45. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะ และตัดอวน บริเวณเรือครามและเกาะอื่นๆในพัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550 ในการนี้ได้ตัดอวนที่ยังหลงเหลืออยู่บนเสากระโดงเรือครามออกจนหมด และดำเนินการเก็บขยะที่บริเวณเกาะสากได้อีกเล็กน้อย ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 6 คน

46. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะและ ตัดอวน บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ และกองหินสามเหลี่ยม" เมื่อวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2550 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี ได้เศษอวนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 24 คน

47. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ จังหวัดกระบี่" เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2550 โดยได้ปล่อยปลาหลายชนิด ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ รวมทั้งการพายเรือคะยักศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ท่าเลน โดยมี ครูสุวัจน์ หาญณรงค์ แห่งอ่าวนางสคูบา เป็นผู้จัดหาเรือที่ใช้ดำน้ำทำงาน และติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆให้ ในการนี้มีสมาชิก SOS อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการรวม 26 คน

48. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้" ซึ่งดำเนินงานร่วมระหว่างwww.saveoursea.net และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2551 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประเภทปลารวม 1,000 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนพอประมาณ ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 23 คน

49. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ / พันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน ในทะเลอันดามัน ครั้งที่ 3" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ ณ. อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน และ สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 2 – 7 เมษายน 2551 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประเภทหอยมือเสือ 100 ตัว และปลาพันธุ์ต่างๆรวม 950 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนเพียงเล็กน้อย ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 15 คน

50. ดำเนินกิจกรรม "โครงการอบรมนักนิยมธรรมชาติเยาวชนรักษ์ทะเล" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net และ ชมรมนักนิยมธรรมชาติ ที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หาดวนกร และสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยยาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้มีนักเรียนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเ รียนอื่นๆในกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี และ เชียงราย ร่วมเข้าค่าย 40 คน มีวิทยากร และพี่เลี้ยง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ SOS และจากชมรมนักนิยมธรรมชาติรวมแล้วกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการ

51. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะและ ตัดอวน บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ และกองหินสามเหลี่ยม" เมื่อวันที่27 – 29 มิถุนายน 2551 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการ เป็นไปด้วยดี ได้เศษอวน เป็นจำนวนมาก ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 25 คน

52. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะและ ตัดอวน บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะชุมพร" เมื่อวันที่25 – 27 กรกฎาคม 2551 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี ได้เศษอวนพอสมควร ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 24 คน

53. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี" เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน 2551โดย เรือโชคทวี (Scuba Tech) ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี ได้เศษอวนและขยะรวม 397.5 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 24 คน

54. ดำเนินกิจกรรม "โครงการเยี่ยมหอยมือเสือ และ เก็บขยะ ณ. เกาะไผ่ และเกาะอื่นๆในอ่าวพัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551โดยใช้เรือมารีน 1 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีการย้ายหอยมือเสือที่กำลังจะจมทรายเข้าไปอยู่ในที่มั่นคงเขตแนวปะการัง และได้เศษอวน และขยะหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานในวันที่ 18 ตุลาคม จำนวน 22 คน และในวันที่ 19 ตุลาคม จำนวน 23 คน

55. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน ณ. จังหวัดกระบี่" เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2551 โดยได้ปล่อยปลาาร์ตูน จำนวน 300 ตัว และม้าน้ำ จำนวน 100 ตัว ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์และอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ รวมทั้งการปลูกกล้าไม้ชายเลน จำนวน 1,800 ต้น ที่เพาะพันธุ์โดยชาวบ้านหมู่ที่2 ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี ครูสุวัจน์ หาญณรงค์ แห่งอ่าวนางสคูบา เป็นผู้จัดหาเรือ ที่ใช้ดำน้ำทำงาน และติดต่อประสานงาน ในเรื่องต่างๆให้ ในการนี้มีสมาชิก SOS และครอบครัวอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการรวม 28 คน

56. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ / พันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน ในทะเลอันดามันเหนือ มกราคม 2552" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง พังงา ณ. อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน และ สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2552 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประเภทหอยมือเสือ 100 ตัว และปลาพันธุ์ต่างๆรวม 665 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนจำนวน 74.8 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 21 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอีก 10 คน

57. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ มีนาคม 2552" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net สถาบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ ในบริเวณหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้า หินม่วง หินแดง หินแปดไมล์ เกาะประลัย และเกาะสาวัง ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2552 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยปลาพันธุ์ต่างๆรวม 450 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนใต้น้ำได้รวม 158.3 กก. และขยะบนบกน้ำหนักรวม 70 กก. ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 26 คน

58.ดำเนินกิจกรรม "โครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552" เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2552 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราค าพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี ได้เศษอวนและขยะอื่นๆหนักประมาณ 358 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 27 คน

59.ดำเนินกิจกรรม "โครงการเยี่ยมหอยมือเสือ และ เก็บขยะ ณ. เกาะไผ่ และเกาะอื่นๆในอ่าวพัทยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 โดยใช้เรือมารีน 1 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีการย้ายหอยมือเสือที่กำลังจะจมทรายเข้าไปอยู่ในที่ มั่นคงเขตแนวปะการัง และได้เศษอวนและขยะหนักประมาณ 90 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานในวันที่ 20 มิถุนายน จำนวน 15 คน และในวันที่ 21 มิถุนายน จำนวน 10 คน

60.ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะและตัดอวน ที่ชุมพร กรกฎาคม 2552 " ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net และ ศูนย์วิจัยและพัาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20กรกฎาคม 2552 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ได้คิดค่าบริการให้ ในราคาพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยหอยมือเสือ 200 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนได้หนักประมาณ 520 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ อีก 2 คน รวมเป็น 24 คน

61. ดำเนินกิจกรรม "โครงการทัศนศึกษาและปลูกป่าชายเลน คลองวาฬ" ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง www.saveoursea.net และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2552 ในการนี้ มีสมาชิก SOS และครอบครัวเข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 20 คน

62. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะและตัดอวน ที่พัทยา สิงหาคม 2552" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net และ ศูนย์วิจัยและพัาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29 – 30สิงหาคม 2552 โดยมีทีมงานรายการ “เจาะใจ” มาร่วมทำงานและถ่ายทำรายการ ในวันแรกด้วย การเดินทางใช้เรือมารีน 1 เป็นพาหนะ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยหอยมือเสือ 500 ตัว และได้เศษขยะและเศษอวนหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 23 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ อีก 3 คน รวมเป็น 27 คน

63. ดำเนินกิจกรรม "โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน" โดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET ในระหว่าง วันที่ 11 – 15 กันยายน 2552 ในการนี้ได้ใช้ เรือโชคศุลี ในการเดินทางไปทำงานโดยได้รับอนุเคราะห์ค่าเรือในราค าพิเศษ น้ำหนักขยะและอวนที่ตัดได้หนักประมาณ 2 ตัน จำนวนสมาชิกที่ได้ร่วมไปทำงานครั้งนี้มีจำนวน 27 คน

64. ดำเนินกิจกรรม “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกไม้ชายเลน” ซึ่งเป็นกิจกรรมดำเนินงานร่วมโดยสมาชิก www.saveoursea.net ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนประมงแหลมผักเบี้ย ณ. บริเวณ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 โดยมีการปล่อยลูกปูม้า 200,000 ตัว หอยแครง 1 ล้านตัว ปลูกป่าชายเลน 300 ต้น และทัศนศึกษาโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการ 20 คน

65. สมาชิก SOS จำนวน 25 คน ได้ไปร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมของ SOS ในรายการ "เจาะใจ" ที่ห้องส่งของบริษัท JSL จำกัด ลาดพร้าวซอย 107 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ซึ่งการสัมภาษณ์ได้ถูกนำไปตัดต่อและทำการออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ททบ. ช่อง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 22.30 น.

66. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ปลูกป่าชายเลน และทัศนศึกษา จ.ตรัง" โดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ และ เลตรังรีสอร์ท ณ. จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9- 13 ธันวาคม 2552 โดยได้มีการปล่อยม้าน้ำจำนวน 110 ตัว ปลา Batfish 100 ตัว และปลาเฉี่ยว 199 ตัว รวม 409 ตัว ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงช ายฝั่ง กระบี่ และปลูกกล้าไม้ชายเลนจำนวน 206 ต้น ที่เพาะพันธุ์โดยหน่วยเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลนของกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตรัง ในการนี้มีสมาชิก SOS และสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมโครงการรวม 27 คน

67. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจ เยี่ยมหอยมือเสือ/เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันเหนือ ม.ค.2553" โดยสมาชิก www.saveoursea.net กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ ณ. อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน และ สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2553 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราค าพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี ได้มีการปล่อยม้าน้ำ จำนวน 140 ตัว ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ และ เก็บขยะและเศษอวนได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 43.5 กิโลกรัม ส่วนหอยมือเสือที่ได้ปล่อยไว้ที่อุทยานฯ สิมิลันพบว่ามีชีวิตเหลือรอดราว 40 ตัว (หรือราว 10 %) ส่วนที่อุทยานฯ สุรินทร์ มีหอยมือเสือที่ปล่อยไว้เหลือรอดให้เห็นเพียง 2-3 ตัว (2-3 %) ในการนี้มีสมาชิก SOS เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 25 คน และมีเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย 2 คน

68. ดำเนินกิจกรรม "โครงการทัศนศึกษาและปลูกป่าชาย เลน คลองวาฬ" ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง www.saveoursea.net และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20-21 กุมภาำัพันธ์ 2553 ในการนี้ มีสมาชิก SOS และครอบครัว เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 21 คน

69. ดำเนินกิจกรรม "โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ มีนาคม 2553" ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมโดย www.saveoursea.net และ สถาบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ ในบริเวณหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้า หินม่วง หินแดง เกาะแหวน เกาะรอก และเกาะเหลางัง ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 15 มีนาคม 2553 โดย เรือโชคศุลี ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้คิดค่าบริการให้ในราค าพิเศษ ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยดี มีการปล่อยปลาการ์ตูน 140 ตัว และม้าน้ำ 100 ตัว ในการนี้ มีสมาชิก SOS เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 25 คน